Target 2100 EDO - elektronické rozesílání výplatních lístků


 

Připojte se a vyzkoušejte.

Bez investic, speciální techniky a údržby.

Levněji - rychleji - bez ruční práce .

 

Abychom našim uživatelům usnadnili náročnou ruční práci s distribucí tištěných výplatních lístků zaměstnancům, připravili jsme pro Vás novou službu

automatické rozesílání výplatních lístků zaměstnancům e-mailem.

Bez speciálního technického vybavení a investic:

Služba EDO pracuje na serverech společnosti M-PRO, nejedná se tedy o program, který by se instaloval na Vašich počítačích a který byste si museli koupit a udržovat. Nepotřebujete ani žádnou speciální techniku, rychlé připojení k internetu, či poštovní servery. Stačí se pouze pomocí internetu přihlásit k našemu systému EDO a můžete rozesílat.

Cenově výhodně:

Rozesílání pomocí EDO je hrazeno částkou za jeden odeslaný výplatní lístek a měsíc.

Služba ovšem ušetří velké množství ruční práce mzdovým účetním a dalším pracovníkům. Vždyť zpracování běžných utajených obálek má kromě přímých nákladů na papír, tiskárny, náplně tiskáren apod. nemalé náklady režijní spojené s fyzickým předáním zaměstnancům.

Skutečné celkové náklady tisku a distribuce papírových pásek činí většinou cca 15 – 20 Kč na jeden výplatní lístek !!!

Pohodlně a srozumitelně:

EDO funguje podobným způsobem, jako odesílání plateb do banky z Target 2100. Tedy tak, že systém Target 2100, vytvoří soubor pro odeslání výplatních lístků, který následně načtete do našeho systému a potvrdíte dávku k odeslání. Pak již náš systém provede rozeslání výplatních lístků plně automaticky.

Je samozřejmě možné kombinovat obě metody, tedy některým zaměstnancům lístky tisknout a jiným výplatní lístky zasílat e-mailem. Toto lze nastavit pro každého zaměstnance individuálně. Tisk výplatních lístků na tiskárně je potom možné spustit pouze pro ty zaměstnance, kteří nejsou označeni pro elektronické odesílání výplatního lístku.

Bezpečně a s plným utajením mezd:

Výplatní lístky jsou rozesílány ve formátu *.PDF. Soubory jsou šifrovány a chráněny heslem (PIN), které pro vaše zaměstnance vytvoříte pomocí systému EDO. Hesla můžete kdykoliv generovat znovu a to i individuálně pro jednotlivé pracovníky zvlášť. V systému EDO je připraven tisk PIN do utajených obálek (podobně jako tomu je např. v bankách při distribuci kreditních karet).

Výplatní lístky jsou rozesílány naším poštovním serverem, jsou tedy naprosto chráněny před všemi pracovníky vaší organizace, včetně pracovníků IT. Navíc, komunikace mezi vašimi počítači a našimi servery je kódována a organizována stejným způsobem, jako když provádíte platby pomocí svého bankovního systému. Tedy vysoce bezpečně a efektivně.


 

Všem zaměstnancům (tedy i těm, kteří nemají firemní e-mail):

Samozřejmě je možné výplatní lístky zasílat na jakékoliv e-mailové adresy, takže není nutné, aby zaměstnanci, kterým budete výplatní lístek posílat, měli podnikovou e-mailovou schránku. Stačí jakákoliv bezplatná schránka např. na www.seznam.cz, www.centrum.cz a pod..

Přehledně a s kontrolou nákladů:

V systému EDO je neustále k disposici informace o odeslaných dávkách, počtu odeslaných výplatních lístků a měsíčních fakturovaných částkách za odesílání.

Máte-li o novou službu zájem:

· Žádejte bližší informace či předvedení systému na obchodní oddělení naší společnosti ( obchod @m-pro.cz )

· Vyzkoušejte mo žnost bezplatného užití systému až na 2 měsíce (omezeno počtem 10 výplatních lístků za měsíc)

Česky | English