Target 2100 Online Solution

Základní charakteristika verze:

Target 2100 Online Solution je webově orientovanou nadstavbou nad verzemi Target 2100 Enterprise a Target 2100 Advanced Solution. Verze je určena vedoucím pracovníkům a zaměstnancům podniků pro:

Target 2100 Online Solution umožňuje dva typy přístupu k personálním a mzdovým datům – pasivní a aktivní. „Pasivní přístup“ znamená, že se vždy jedná o přístup v režimu pouze pro čtení (READ ONLY). „Aktivní přístup“ dává uživateli možnost data modifikovat, případně data dále zpracovávat a předávat jiným uživatelům ke zpracování (workflow).

Hlavním cílem Target 2100 Online Solution je, aby personální a mzdové procesy, které mohou být v praxi realizovány vedoucími pracovníky, či řadovými zaměstnanci, byly realizovány přímo v prostředí Target 2100, kde je zajištěna jejich vazba do zpracování příslušných agend na personálním a mzdovém oddělení podniku. Očekávaným přínosem Target 2100 Online Solution tedy je:

Přístup k datům pomocí Target 2100 Online Solution je realizován pomocí webového rozhraní. Uživatelé přistupují k datům pomocí internetového prohlížeče, bez potřeby instalovat další programové a systémové prostředky na stanicích uživatelů. Technika přístupu k datům umožňuje přistupovat k datům z kteréhokoliv místa, kde je uživateli dostupný Internet, pokud vnitřní předpisy týkající se ochrany výpočetního systému zákazníka takový přístup povolují. Systém není možné provozovat samostatně bez výše uvedených verzí Target 2100 Enterprise či Advanced Solution. U verze Advanced Solution je užití modulů Target 2100 Online Solution omezeno pouze na ty úlohy, které jsou verzí Advanced Solution podporovány.

Target 2100
ONLINE SOLUTION

 • Prohlížení dat
  - pasivní
 • Hodnocení
  pracovníků
 • Kvalifikace
  - školy, kurzy
 • Pracovní
  pomůcky
 • Dovolenky
  propustky
 • Cestovní
  příkazy
 • Poklady pro
  zpracování mezd
 • Reporty,
  exporty
 • Elektronické
  výplatní lístky
 • Rozesílání výpl.
  lístků mailem
 • Pasivní přístup
  zaměstnance
 • Elektronické
  výplatní lístky

Zjistěte si obsah verze:
ENTERPRISE | ADVANCED SOLUTION
PROFESSIONAL | STANDARD
ONLINE SOLUTION

Základní moduly Target 2100 Online Solution v roli MANAGER:

Základní moduly Target 2100 Online Solution v roli EMPLOYEE (zaměstnanec):

Služby poskytované k verzi Target 2100 Online Solution:

Jde o plně implementované řešení s použitím všech modulů systému Target 2100. Součástí implementačních služeb jsou:

Česky | English