Target 2100 Advanced Solution

Základní charakteristika verze:

Verze je určena pro střední a velké podniky, které kladou důraz na bezchybné a vysoce produktivní zpracování mezd, personální administrativy a povinného výkaznictví. Součástí verze nejsou funkce podporující procesy personálního řízení – organizační schémata, popisy pracovních míst, organizace výchovy a vzdělávání.

Zákazníkovi je zde k disposici plně implementované řešení modulů mezd a personální evidence systému Target 2100. Služby k použitým modulům jsou poskytovány v rozsahu verze Enterprise. Součástí implementace Target 2100 Advanced Solution tedy mohou být i velmi složité úpravy vnitřních funkcí použitých modulů Target 2100. Samozřejmostí je rovněž převod dat (migrace) z původního zpracování do databází systému Target 2100 a plná integrace systému do dalších subsystémů zákazníka – docházkové systémy, výrobní systémy, účetní moduly. Verze umožňuje pozdější dokoupení a implementaci modulů organizačních schémat, popisů pracovních míst a organizace výchovy a vzdělávání.

Základní moduly verze Target 2100 Advanced Solution:

Dostupné externí moduly (příslušenství) verze Target 2100 Advanced Solution:

Služby poskytované k verzi Target 2100 Advanced Solution:

Jde o plně implementované řešení s použitím modulů mezd a personální evidence systému Target 2100. Součástí implementačních služeb jsou:

Česky | English