Uchazeči o zaměstnání

Zobrazit ukázky z programu

Výstupní sestavy, které modul obsahuje

Další funkce, které lze využít při spolupráci s ostatními moduly systému (organizačními schématy) jsou:

Česky | English