Vazby do ostatních systémů

Vzhledem ke specializaci společnosti M-PRO na uvedenou problematiku má společnost značné zkušenosti se začleňováním svého systému do celkového informačního systému zákazníků.

Pro tento účel provádí společnost M-PRO příslušné datové konverze tak, aby se celý informační systém jevil koncovému uživateli jako jeden integrovaný celek.

Společnost M-PRO podporuje následující vazby do okolních subsystémů:

Česky | English