Webové moduly

Zobrazit ukázky z programu

Na Target 2100 lze navázat intranetové moduly různého typu připravené či upravené ve spolupráci se zákazníkem.

Intranetový modul je aplikace pracující v internetovém prohlížeči, proto není třeba např. na počítačích vedoucích pracovníků již nic instalovat. Programy jsou vytvořeny v prostředí Microsoft .NET a fungují pod Microsoft Internet Information Serverem verze 5 nebo vyšší s nainstalovaným .NET Framework 1.1.

Samozřejmostí je možnost definovat specifická přístupová práva jednotlivých uživatelů k vybraným skupinám zaměstnanců (např. dle středisek organizačních, účetních, dle provozů apod.). Skupiny lze definovat (vytvářet) po jednotlivých osobních číslech.

V nabídce jsou v současné době tyto intranetové moduly:

V případě speciálních požadavků na vlastnosti těchto modulů lze jejich funkčnost upravit, případně vytvořit nové dle přání zákazníka.

Česky | English