Personální informační systém Target 2100

Systém „Target 2100“ je nástroj pro komplexní podporu práce nejen v organizačních, personálních a mzdových útvarech podniků, ale i pro vrcholový management společnosti.

Komplexním a rozsáhlým způsobem řeší systém podporu procesu řízení jakosti ISO 9000 v personálních a organizačních útvarech zejména ve vztahu ke kvalifikační struktuře pracovníků a organizaci vzdělávání.

TARGET 2100 ENTERPRISE

TARGET 2100 ENTERPRISE

Základní charakteristika verze:
Jedná se o nejvyšší verzi systému, zahrnující veškeré jeho dostupné funkce a služby. Verze je určena pro střední a velké organizace.

 • personální evidence
 • mzdy
 • organizace vzdělávání a lékařských prohlídek
 • organizační schémata
 • popisy pracovních míst
 • bezpečnost práce

Vše o Target 2100 Enterprise »

TARGET 2100 ADVANCED SOLUTION

TARGET 2100 ENTERPRISE

Základní charakteristika verze:
Verze je určena pro střední a velké podniky, které kladou důraz na bezchybné a vysoce produktivní zpracování mezd, personální administrativy a povinného výkaznictví.

 • personální evidence
 • mzdy
 • organizace vzdělávání a lékařských prohlídek

Vše o Target 2100 Advanced Solution »


TARGET 2100 PROFESSIONAL

TARGET 2100 ENTERPRISE

Základní charakteristika verze:
Jde o cenově zvýhodněnou verzi Target 2100, určenou pro menší a střední firmy organizace.

 • personální evidence
 • mzdy
 • organizace vzdělávání a lékařských prohlídek
 • organizační schémata
 • popisy pracovních míst
 • bezpečnost práce

Vše o Target 2100 Professional »

TARGET 2100 STANDARD

TARGET 2100 ENTERPRISE Základní charakteristika verze:
Jde o "krabicové" řešení Target 2100. K systému jsou poskytovány výhradně následující služby:
 • školení uživatelů v délce 1 den
 • výstup do účetnictví zákazníka ve standardním tvaru
 • základní propojení Target 2100 a docházkového systému zákazníka

Vše o Target 2100 Standard »


TARGET 2100 ONLINE SOLUTION

TARGET 2100 ENTERPRISE

Základní charakteristika verze:
Jedná se o webově orientovanou nadstavbou nad verzemi Target 2100 Enterprise a Target 2100 Advanced Solution. Verze je určena vedoucím pracovníkům a zaměstnancům podniků pro:

 • přístup k vybraným personálním a mzdovým datům v režimu prohlížení
 • aktivní realizaci vybraných personálních a mzdových úloh v kompetenci managera či řadového zaměstnance.

Vše o Target 2100 Online Solution »

TARGET2100 EDO

TARGET 2100 ENTERPRISE

Základní charakteristika produktu:
Služba je určena k elektronickému rozesílání výplatních lístků prostřednictvím služby společnosti M-PRO. Lístky jsou rozesílány poštovním serverem M-PRO za měsíční poplatek. Veškerá komunikace a samotné výplatní lístky jsou kódovány.

Vše o Target 2100 EDO»


   

Systém je připraven k integraci do všech informačních systémů:

Česky | English