Target 2100 EDO - elektronické rozesílání výplatních lístků

    

Naše nová služba – připojte se a vyzkoušejte.

Bez investic, speciální techniky a údržby. 

Levněji - rychleji - bez ruční práce .   

Služba je dostupná i pro uživatele jiných mzdových systémů.  

Abychom našim uživatelům usnadnili náročnou ruční práci s distribucí tištěných výplatních lístků zaměstnancům, připravili jsme pro Vás novou službu

 

automatické rozesílání výplatních lístků zaměstnancům e-mailem.

Bez speciálního technického vybavení a investic:

Služba EDO pracuje na serverech společnosti M-PRO, nejedná se tedy o program, který by se instaloval na Vašich počítačích a který byste si museli koupit a udržovat. Nepotřebujete ani žádnou speciální techniku, rychlé připojení k internetu, či poštovní servery. Stačí se pouze pomocí internetu přihlásit k našemu systému EDO a můžete rozesílat.

Cenově výhodně:

Služba EDO je hrazena poplatkem za jeden odeslaný výplatní lístek a měsíc. 

Kromě toho, že elektronické rozesílání výplatních lístků ušetří velké množství ruční práce mzdovým účetním, má tento způsob rozesílání i jasné ekonomické výhody. Vždyť distribuce běžných utajených obálek má kromě přímých nákladů na papír, tiskárny, náplně tiskáren apod. také nemalé náklady režijní spojené s vlastní distribucí a rozdáváním. 

Skutečné celkové náklady tisku a distribuce papírových pásek činí většinou cca 15 – 20 Kč na jeden výplatní lístek!!!

Pohodlně a srozumitelně:

EDO funguje podobným způsobem, jako odesílání plateb do banky z Target 2100.  Tedy tak, že systém Target 2100, na kterém pracujete, vytvoří soubory informací pro odeslání výplatních lístků. Poté, co se přihlásíte do našeho systému EDO, načtete obsah těchto souborů do našeho systému a potvrdíte dávku k odeslání. Pak již náš systém provede rozeslání výplatních lístků plně automaticky.

Je samozřejmě možné kombinovat obě metody, tedy některým zaměstnancům lístky tisknout (těm, co si nepřejí dostávat lístky pomocí e-mailu) a jiným výplatní lístky zasílat e-mailem. Toto lze nastavit pro každého zaměstnance v systému Target 2100 individuálně. Tisk výplatních lístků na tiskárně je potom možné spustit pouze pro ty zaměstnance, kteří nejsou označeni pro elektronické odesílání výplatního lístku.

Bezpečně a s plným utajením mezd:

Výplatní lístky jsou rozesílány ve formátu *.PDF. Soubory jsou šifrovány a chráněny heslem (PIN), které pro vaše zaměstnance vytvoříte pomocí systému EDO. Hesla můžete kdykoliv generovat znovu a to i individuálně pro jednotlivé pracovníky zvlášť. V systému EDO je připraven tisk PIN do utajených obálek (podobně jako tomu je např. v bankách při distribuci kreditních karet).

Výplatní lístky jsou rozesílány naším poštovním serverem, jsou tedy naprosto chráněny před všemi pracovníky vaší organizace, včetně pracovníků IT. Navíc, komunikace mezi vašimi počítači a našimi servery je kódována a organizována stejným způsobem, jako když provádíte platby pomocí svého bankovního systému. Tedy vysoce bezpečně a efektivně.

Všem zaměstnancům (tedy i těm, kteří nemají firemní e-mail):

Samozřejmě je možné výplatní lístky zasílat na jakékoliv e-mailové adresy, takže není nutné, aby zaměstnanci, kterým budete výplatní lístek posílat, měli podnikovou e-mailovou schránku. Stačí jakákoliv bezplatná schránka např. na www.seznam.cz, www.centrum.cz a pod..

Přehledně a s kontrolou nákladů:

V systému EDO je neustále k disposici informace o odeslaných dávkách, počtu odeslaných výplatních lístků a měsíčních fakturovaných částkách za odesílání.

Máte-li o novou službu zájem:

·       Žádejte bližší informace či předvedení systému na obchodní oddělení naší společnosti (obchod@m-pro.cz)

·       Vyzkoušejte možnost bezplatného užití systému až na 2 měsíce (omezeno počtem 10 výplatních lístků za měsíc)

Česky | English