Target 2100 Professional

Základní charakteristika verze:

Verze je určena pro práci na maximálně dvou pracovních stanicích. Jde o cenově zvýhodněnou verzi Target 2100, určenou pro menší a střední firmy. Kromě bezchybného a vysoce produktivního zpracování mezd verze podporuje svými standardními funkcemi všechny oblasti moderního personálního řízení organizací.

Uživatelům je zde k disposici plná verze systému Target 2100, tedy všechny moduly, kterými systém disponuje. Úpravy systému jsou omezeny pouze na úpravy výstupních sestav, nelze tedy upravovat vnitřní funkce systému. Rozsah integrace verze do dalších subsystémů zákazníka je omezen na propojení do docházkových a účetních systémů. Verzi je možno přikoupením licencí rozšířit na plně implementované řešení Enterprise. Z tohoto důvodu je verze rovněž určena budoucím velkým podnikům, jako startovací verze systému.

Základní moduly verze Target 2100 Professional:

Dostupné externí moduly (příslušenství) verze Target 2100 Professional:

Ve verzi Target 2100 Professional není použití externích modulů podporováno

Služby poskytované k verzi Target 2100 Professional:

Ve verzi Professional jsou poskytované služby omezeny svým rozsahem. Pro zákazníky provozující verzi Professional je připravena možnost rozšířit provozovanou verzi na verzi Target 2100 Enterprise v případě, kdyby vyvstala potřeba zvýšit počet uživatelů, použít externí moduly Target 2100, či realizovat úpravy systému nad rámec služeb verze Professional. Součástí služeb verze Professional jsou:

Programové úpravy systému a jeho funkcí nejsou ve verzi Target 2100 Professional podporovány.

Česky | English